Fr Marek Zygadlo, who has been chaplain to the Polish Community in our diocese since last summer and served as part-time curate in Naas/Sallins/Two-Mile-House has been recalled to Poland by his Superior. We thank him for his ministry amongst the Polish community of the diocese and the people of Naas/Sallins/Two-Mile-House.

 

Ks. Marek Zygadlo, kapelan wspólnoty polskiej w naszej diecezji od zeszłego lata,
który był wikariuszem w Naas / Sallins / Two-Mile-House, został odwołany
do Polski przez swojego przełożonego. Dziękujemy mu za służbę wśród polskiej
społeczności diecezji i ludu Naas / Sallins / Two-Mile-House.Ks.