Find your parish Donate

Fr Marek, Polish Chaplain recalled to Poland

Fr Marek Zygadlo, who has been chaplain to the Polish Community in our diocese since last summer and served as part-time curate in Naas/Sallins/Two-Mile-House has been recalled to Poland by his Superior. We thank him for his ministry amongst the Polish community of the diocese and the people of Naas/Sallins/Two-Mile-House.

 

Ks. Marek Zygadlo, kapelan wspólnoty polskiej w naszej diecezji od zeszłego lata,
który był wikariuszem w Naas / Sallins / Two-Mile-House, został odwołany
do Polski przez swojego przełożonego. Dziękujemy mu za służbę wśród polskiej
społeczności diecezji i ludu Naas / Sallins / Two-Mile-House.Ks.