Fr. Tadeusz Durajczyk, K&L Chaplain to the Polish community will be running a Polish Workshop entitled ” Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jako ważny element wiary imigranta” as part of the Diocesan Congress.

Title

The participation in the Sunday Mass as an important element of the faith of the immigrant.

Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jako ważny element wiary imigranta.

About

Immigrants will share their experience about Sunday Mass: regular participation, difficulties, difference of the liturgy, positives.

Imigranci podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi niedzielnej Mszy: regularne uczestnictwo, trudności, różność liturgii, pozytywy.

Where and When?

Carlow College

Saturday 10th March

2.30pm -3.30pm